Nepal Rastra Bank

Public Debt Management Department

Thapathali, Kathmandu
Tel. : 977 1 4101739
Fax. :
977 1 4101741
Email :
pdm@nrb.org.np
1. Public Debt Management Operation
       [+] Issue & auction calendar of Government Borrowing
       [+] Summary Sheet of Domestic Debt
       [+] Treasury Bills
       [+] Development Bonds
       [+] National Saving Bonds
       [+] Citizens Saving Bonds
       [+] Foreign Employment Saving Bonds
       [+] Time Series Data
2. Monetary Policy Operation
       [+] Summary Sheet of Monetary Operation
       [+] Outright Purchase / Sales Auctions
       [+] Repo / Reverse Repo
       [+] SLF
       [+] Deposit Collection
3. ऐन , नियम , विनियम , कार्यविधि तथा जानकारी
      निक्षेप संकलन उपकरण सम्वन्धि कार्यविधि
       नेपाल राष्ट्र बैंक, खुला बजार कारोवार बिनियमावली, २०७१
       राष्ट्रऋण नियमावली, २०५९ (दोस्रो संशोधन, २०६७)
       Nepal Rasta Bank Act 2002
       नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन,२०५८
       राष्ट्र ऋण ऐन, २०५९
       ऋणपत्रको प्राथमिक तथा दोश्रो बजार व्यवस्थापन नियमावली, २०६१
       राष्ट्रऋण व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०६०
       सरकारी ऋणपत्रहरू सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी
       वैदेशिक रोजगार बचतपत्र सम्बन्धि कार्यबिधि (संशोधन सहित ) २०६९
       बजार निर्माता सम्बन्धी कार्यविधि २०७०
       Citizen Saving Bond 2077 सम्बन्धि कार्यविधि   
4 परिपत्र
       रिपो सम्बन्धि परिपत्र
       स्वघोषणा गराउने बारे
       Master Repurchase Agreement गर्ने सम्बन्धमा ।
       ट्रेजरी बिलको दोश्रो बजार कारोवार र स्थायी तरलता सुविधा सम्बन्धमा
       शाखा कार्यालयहरुबाट समेत सरकारी ऋणपत्रको कारोवार हुन सक्ने ।
5. बजार निर्माता/बिक्रि एजेन्ट
       [+] बिक्रि एजेन्टहरुको सुची
       [+] बजार निर्माताहरुको सुची
       सरकारी ऋणपत्रको ब्याज भुक्तानी दिने बैंक तथा वित्तिय संस्था तथा बजार निर्माताहरूलार्इ ब्याज भुक्तानी सम्बन्धी सूचना
6. Issue Calendar
7. Reports
       A. Ownership Structure of Government Securities (Weekly)
       B. Ownership Structure of Government Securities (Monthly)
       C. Public Debt Management Operations
       D. Monetary Policy Operations
       E. Annual Reports of PDMD
8 .Archives
       राष्ट्रऋण खबरपत्र