Nepal Rastra Bank

Public Debt Management Department

Thapathali, Kathmandu
Tel. : 977 1 4101739
Fax. :
977 1 4101741
Email :
pdm@nrb.org.np
1. Public Debt Operations
       [+] Issue & Auction Calendar of Government Borrowing
       [+] Summary Sheet of Domestic Debt
       [+] Treasury Bills
       [+] Development Bonds
       [+] National Saving Bonds
       [+] Citizens Saving Bonds
       [+] Foreign Employment Saving Bonds
       [+] Time Series Data
2. Monetary Operations
       [+] NRB Bonds
       [+] Summary Sheet of Monetary Operation
       [+] Outright Purchase / Sales Auctions
       [+] Repo / Reverse Repo
       [+] Standing Liquidity Facility (SLF)
       [+] Deposit Collection
3. ऐन , नियम , विनियम , कार्यविधि तथा जानकारी
       नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र निष्कासन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२
       Online Bidding Procedure
       निक्षेप संकलन उपकरण सम्वन्धि कार्यविधि
       नेपाल राष्ट्र बैंक, खुला बजार कारोबार बिनियमावली, २०७१
       राष्ट्रऋण नियमावली, २०५९ (दोस्रो संशोधन, २०६७)
       Nepal Rasta Bank Act 2002
       नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन,२०५८
       राष्ट्रऋण ऐन, २०५९
       ऋणपत्रको प्राथमिक तथा दोश्रो बजार व्यवस्थापन नियमावली, २०६१
       राष्ट्रऋण व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०६०
       सरकारी ऋणपत्रहरू सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी
       वैदेशिक रोजगार बचतपत्र सम्बन्धि कार्यबिधि (संशोधन सहित ) २०६९
       बजार निर्माता सम्बन्धी कार्यविधि २०७०
       नागरिक बचतपत्रको बिक्री प्रक्रिया
4 परिपत्र
       रिपो सम्बन्धि परिपत्र
       स्वघोषणा गराउने बारे
       Master Repurchase Agreement गर्ने सम्बन्धमा ।
       ट्रेजरी बिलको दोश्रो बजार कारोवार र स्थायी तरलता सुविधा सम्बन्धमा
       शाखा कार्यालयहरुबाट समेत सरकारी ऋणपत्रको कारोबार हुन सक्ने ।
5. बजार निर्माता/बिक्रि एजेन्ट
       [+] बिक्रि एजेन्टहरुको सूची
       [+] बजार निर्माताहरुको सूची
       सरकारी ऋणपत्रको ब्याज भुक्तानी दिने बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा बजार निर्माताहरूलार्इ सूचना
6. Issue Calendar
7. Reports
       A. Government Securities and Open Market Operations Statistics
       B. Public Debt Operations
       C. Monetary Operations
       D. Annual Reports of PDMD
8. Archives
       राष्ट्रऋण खबरपत्र